Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:

 1. Echipamente tehnologice (masini, utilaje, electrostivuitoare, motostivuitoare si instalatii de lucru inclusiv software-ul aferent) necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 2. Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate). Valoarea activului achizitionat in cazul programului se va face pe baza unei evaluari al unui expert evaluator ANEVAR cu exceptia spatiilor din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa, trebuie sa fie puse in functiune la locul implementarii proiectului, la momentul decontului;
 3. Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 4. Mijloace auto:
  1.  Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fara motor pentru comert stradal si autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, exceptand vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor sau contra cost.
  2. Pentru activitatile de rent a car, scoli de soferi, taxi nu este limitata valoarea maxima si numarul de autoturisme achizitionate.
  3. Pentru alte activitati in afara celor prevazute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitatile din cadrul programului, cu justificarea necesitatii achizitionarii acestora in planul de afaceri, in limita maxima de 36,000 lei fara TVA si maxim 1 autoturism / beneficiar.
  4. In cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, pe langa activitatea eligibila pentru care solicita ajutor in cadrul schemei de minimis, desfasoara si activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achizitionarea de mijloace de transport marfa, decat daca se asigura, prin separarea activitatilor sau o districtie clara intre costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis;
 5. Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.);
 6. Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 7. Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 8. Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii;
 9. Salariile, utilitatile si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie sa aiba destinatie locativa. Salariile se deconteaza la nivelul salariului mediu, inclusiv contributiile aferente angajatorului. Decontarea se face pentru valoarea salariilor, utilitatilor si chiriei aferente dupa momentul semnarii acordului pentru perioada de implementare;
 10. Realizarea unei pagini web pentru prezentarea si promovarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor, inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis, in limita maxima a  8000 lei fara TVA;
 11. Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize[1], etichetare ecologica, licente, etichetare ecologica, software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
 12. Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala in limita a maxim 3000 lei fara TVA. Furnizorii de servicii de instruire eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv;
 13. Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal; 
 14. Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8000 lei fara TVA;

Evaluare initiala

 1. Completeaza detele de mai jos pentru a beneficia de o evaluare GRATUITA a eligibilitatii proiectului tau..
 2. Nume si Prenume(*)
  Please type your full name.
 3. E-mail(*)
  Invalid email address.
 4. Numar Telefon(*)
  Invalid Input
 5. Voi angaja pentru proiect:(*)
  Please tell us how big is your company.
 6. Activitatea pentru care doresc fondurile:(*)
  Please specify your position in the company
 7. Suma necesara pentru proiect
  Invalid Input
 8. Dispun de fonduri proprii
 9. Descrie succint activitatea pentru care doresti finantarea
  Invalid Input
 10. Localitatea unde doresc implementarea proiectului
  Invalid Input